Home › Admitere 2019 › STUDII DE LICENTA 2019

STUDII DE LICENTA 2019

 

Dosarul de înscriere

Actele necesare înscrierii:

  1. Cerere înscriere tip (se procură de la Secretariat şi se completează personal de candidat);
  2. Diploma sau adeverinţa de bacalaureat (copie xerox);
  3. Certificat de naştere (copie xerox);
  4. Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui - copie xerox);
  5. Carte de identitate (copie xerox);
  6. 2 fotografii tip buletin;
  7. Taxa de înscriere (100 lei pentru înscrierea fără concurs de admitere, 150 lei pentru concurs de admitere). Sunt scutiţi de această taxă copiii cadrelor didactice, aflaţi în întreţinerea părinţilor, în temeiul adeverinţei eliberate de şcoala unde este angajat părintele.

 Candidaţii care doresc să se înscrie la locurile fără taxă trebuie să depună dosarul de înscriere până pe data de 15 iulie a.c.

 Pentru candidaţii înscrişi la locurile fără taxă este nevoie de diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original.

 

FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE

PSIHOLOGIE

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

        3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

90 locuri

Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

10 locuri

Proba de concurs:
-30% test grilă din Psihologie
-40% Interviu
-30% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

FINANŢE ŞI BĂNCI

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

        3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

140 locuri

 Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

10 locuri

 Proba de concurs:
-40% test grilă la Economie
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

        3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

45 locuri

 Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

5 locuri

Proba de concurs:
-40% test grilă la Economie
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT 

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

       3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

190 locuri

 Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

10 locuri

 Proba de concurs:
-40% test grilă la Economie
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

       3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

40 locuri

 Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

10 locuri

 Proba de concurs:
-40% test grilă la Economie
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI ŞTIINŢE POLITICE

JURNALISM

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

      3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

70 locuri

Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

5 locuri

 Proba de concurs:
-30% test de Creativitate
-40% Interviu
-30% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

       3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

45 locuri

 Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

5 locuri

 Proba de concurs:
-30% test grilă din Istoria Românilor
-40% Interviu
-30% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

DREPT

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

     4 ani / 240

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

95 locuri

Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

5 locuri

 Proba de concurs:
-40% test grilă din Istoria Românilor
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Durata studiilor şi nr. de credite

Cifra de şcolarizare

 

 

 

     3 ani / 180

Locuri cu taxă
(fără concurs de admitere)
Locuri fără taxă
(concurs de admitere)

95 locuri

 Înscrierile se fac începând cu data de 1 mai a.c. în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

5 locuri

 Proba de concurs:
-40% test grilă din Economie
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat