Home › Facultăţi › Psihosociologie

Psihosociologie

DECAN: Conf. univ. dr. Livica FRĂȚIMAN


DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Lector univ. dr. Nicu Ionel SAVA

Specializarea Psihologie

Absolvenții acestei specializări pot deveni: psihologi medicali ( în unități medicale și laboratoare de psihologie), psihologi școlari, psihoterapeuți, consilieri psihologici (pentru firme, ONG-uri, administrație locala), consilieri psihosociali pentru orientare școlară și profesionala, conversie profesională, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Fundamentele psihologiei I (Introducere în psihologie), Fundamentele psihologiei II (Mecanisme psihice), Psihologia socială I (Introducere in psihologia sociala), Psihologia socială II (Dinamica grupurilor), Psihologia vârstelor I (Psihologia copilului și adolescentului), Psihologia vârstelor II (Psihologia adultului și vârstnicului), Psihologia personalității, Psihologie experimentală I (Introducere în psihologia experimentală), Psihologia experimentală II (Metode și tehnici experimentale), Psihopatologie, Metodologia cercetării psihologice, Psihologia educației, Neuropsihologie, Psihologie organizaționala și Testarea psihologica I (Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței), Testarea psihologica II (Psihodiagnoza personalității), Psihoterapii, Limba engleză.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)