Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Administrație Publică

Decan: Prof. univ. dr. George TICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Andreea ILINCUȚA

 

Specializare: Administrație publică

Absolvenții acestei specializări pot deveni: funcționari publici licențiați în structurile administrației publice locale și centrale, consilieri în structurile subordonate organelor puterii de stat, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generală a dreptului, Drept constituțional, Drept administrativ, Economie (micro și macro), Management, Contabilitate, Sociologie, Drept penal și procedura penală, Drept civil și procedura civilă, Demografie, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Managementul resurselor umane, Politici publice și politici sociale, Finanțe publice, Drept financiar, Drept comunitar, Management, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Administrație publică - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Teoria generală a dreptului

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

5

Sociologie

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica / Asist.univ.drd. Țuțuianu Mirela-Marilena

-

5

Tehnologia aplicațiilor office 

Lector.univ.dr. Radu Manu 

-

5

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

-

5

Microeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

-

5

Scriere academică

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

-

5

Semestrul 2

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

-

5

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

-

5

Management

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

5

Statistică 

Lect.univ.dr. Manu Radu 

-

5

Introducere în știința administrației

-

-

5

Dreptul Uniunii Europene

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

-

5

Educație fizică

-

cf. metodologiei

2

Administrație publică - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

4

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

4

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Comunicare și relații publice

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

4

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

3

Organizații și relații internaționale

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

-

3

Comportament organizațional

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

4

Semestrul 2

Drept administrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

4

Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice

-

-

4

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

-

3

Finanțe publice

Lect.univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

-

3

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Buget și trezorerie

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

4

Contabilitate și gestiune fiscală 

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

-

4

Administrație publică - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Managementul resurselor umane

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

6

Managementul proiectelor 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

-

6

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

6

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

-

6

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George-Marius / Asist.univ.drd. Geamalinga Nicoleta-Raina

-

6

Semestrul 2

Management strategic

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

6

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

-

6

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

6

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

-

6

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

-

6