Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Administrație Publică

Decan: Lect. univ. dr. Oana-Ileana PĂUN

Director de departament: Lect. univ. dr. Irina ȘUNDA

 

Specializare: Administrație publică

Absolvenții acestei specializări pot deveni: funcționari publici licențiați în structurile administrației publice locale și centrale, consilieri în structurile subordonate organelor puterii de stat, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generală a dreptului, Drept constituțional, Drept administrativ, Economie (micro și macro), Management, Contabilitate, Sociologie, Drept penal și procedura penală, Drept civil și procedura civilă, Demografie, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Managementul resurselor umane, Politici publice și politici sociale, Finanțe publice, Drept financiar, Drept comunitar, Management, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Administrație publică - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Teoria generală a dreptului

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

5

Sociologie

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

examen

5

Competențe digitale

Lector.univ.dr. Radu Manu 

examen

5

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

examen

5

Microeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

examen

5

Scriere academică

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

colocviu

2

Comunicare și dezvoltare personală

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

colocviu

3

Semestrul 2

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

examen

5

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

examen

5

Management

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

5

Statistică 

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

5

Introducere în știința administrației

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

examen

5

Dreptul Uniunii Europene

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

examen

5

Educație fizică

-

verificare cf. metodologiei

2

Administrație publică - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

4

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

4

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

verificare pe parcurs

5

Comunicare și relații publice

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

4

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

verificare pe parcurs

3

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

3

Organizații și relații internaționale

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

examen

3

Comportament organizațional

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

4

Semestrul 2

Drept administrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

4

Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel  Asist.univ.drd. Martin Anca-Ioana

examen

4

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

examen

3

Finanțe publice

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

examen

3

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

colocviu

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

3

Buget și trezorerie

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

examen

4

Contabilitate și gestiune fiscală 

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

examen

4

Administrație publică - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Managementul resurselor umane

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

5

Managementul proiectelor 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

examen

5

Managementul serviciilor publice

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

examen

5

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

examen

5

Fiscalitate

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

examen

5

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

Asist.univ.drd. Geamalinga Nicoleta-Raina

examen

5

Semestrul 2

Management strategic

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

6

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

examen

6

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

6

Tehnici de negociere și mediere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

examen

6

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

examen

6