Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Psihologie

Decan: Prof.univ.dr. George ȚICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Doinița BENTU

 

Specializare: Psihologie

Absolvenții acestei specializări pot deveni: psihologi medicali (în unități medicale și laboratoare de psihologie), psihologi școlari, psihoterapeuți, consilieri psihologici (pentru firme, ONG-uri, administrații locale), consilieri psihosociali pentru orientare școlară și profesională, conversie profesională, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Fundamentele psihologiei I (Introducere în psihologie), Fundamentele psihologiei II (Mecanisme psihice), Psihologia socială I (Introducere in psihologia sociala), Psihologia socială II (Dinamica grupurilor), Psihologia vârstelor I (Psihologia copilului și adolescentului), Psihologia vârstelor II (Psihologia adultului și vârstnicului), Psihologia personalității, Psihologie experimentală I (Introducere în psihologia experimentală), Psihologia experimentală II (Metode și tehnici experimentale), Psihopatologie, Metodologia cercetării psihologice, Psihologia educației, Neuropsihologie, Psihologie organizaționala și Testarea psihologica I (Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței), Testarea psihologica II (Psihodiagnoza personalității), Psihoterapii, Limba engleză.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Psihologie - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Fundamentele psihologiei 1

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

5

Neuropsihologie

Prof.univ.dr. Papari Adrian Cristian

-

5

Istoria psihologiei

Lect.univ.dr. Bîlbă Anca
Asist.univ.drd. Țuțuianu Mirela

-

4

Sociologie

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica
Asist.univ.drd. Țuțuianu Mirela

-

4

Comunicare și dezvoltare personală

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

-

4

Tehnici și abilități academice

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

-

4

Competențe digitale

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

-

4

Semestrul 2

Fundamentele psihologiei 2

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

5

Psihogenetică

Conf.univ.dr. Frățiman Livica

-

4

Statistică socială

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

4

Introducere în cercetarea calitativă și cantitativă

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica

-

4

Bazele teoretice ale evaluării psihologice

Lect.univ.dr. Șunda Irina
Asist.univ.drd. Hânză Laura

-

5

Laborator de cercetare psihologică

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

-

4

Psihologia familiei

Conf.univ.dr. Sterian Mihaela

-

4

Educație fizică

-

cf. metodologiei

2

Psihologie - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihologia personalității

Lect.univ.dr. Bentu Doinița 

-

4

Psihodiagnostic 1

Lect.univ.dr. Bentu Doinița
Asist.univ.drd. Hânză Laura

-

4

Psihologie organizațională

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra
Asist.univ.drd. Hânză Laura

-

4

Psihologia vârstelor 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

5

Laborator cameră senzorială

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

5

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Semestrul 2

Psihiatrie

Prof.univ.dr. Aurel Papari

-

4

Laborator de consiliere și orientare profesională

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra
Asist.univ.drd. Hânză Laura

-

4

Psihologie experimentală și analiza datelor

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia

-

3

Psihologia vârstelor 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Psihodiagnostic 2

Lect.univ.dr. Bentu Doinița
Asist.univ.drd. Hânză Laura

-

4

Psihologie politică

Prof.univ.dr. Andra Seceleanu

-

4

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

4

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

4

Psihologie - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihoterapie 1

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia
Asist.univ.drd. Mocanu Maria-Nicoleta

-

5

Psihologie medicală 1

Lect.univ.dr. Peptișor Cristina-Laura

-

5

Psihologie socială 1

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica             

-

5

Psihologie cognitivă

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia

-

5

Psihologia muncii

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

5

Devianță și delincvență 

Conf.univ.dr. Sterian Mihaela

-

5

Semestrul 2

Psihoterapie 2

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia
Asist.univ.drd. Mocanu Maria-Nicoleta

-

6

Psihologie medicală 2

Lect.univ.dr. Peptișor Cristina-Laura

-

6

Psihologie socială 2

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

-

6

Psihologia sportului

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

6

Psihologie educațională

Lect.univ.dr. Peptișor Cristina-Laura

-

6

Plan învățământ - MASTERAT

Psihologie Clinică - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Evaluare psihiatrică

Prof.univ.dr. Papari Aurel

-

6

Comunicare și psihopatologie socială

Prof.univ.dr. Andra Seceleanu

-

6

 Neuropsihologie clinică

Conf.univ.dr. Frățiman Livica

-

6

Psihologie medicală

Prof.univ.dr. Papari Adrian Cristian

-

6

Practică de specialitate 1

fiecare masterand va fi alocat unui supervizor               

-

6

Semestrul 2

Metodologia cercetării

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica

-

7

Principii etice și sanogene în psihologia clinică

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia

-

8

Expertiză medico-legală

Prof.univ.dr. Papari Aurel

-

8

Practică de specialitate 2

fiecare masterand va fi alocat unui supervizor

-

7

Psihologie Clinică - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Terapii și tehnici specifice psihoterapiei integrative

Lector univ.dr. Bentu Doinița

-

7

Psihopatologie ocupațională

Conf.univ.dr. Sterian Mihaela

-

8

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

7

Tehnici de dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

8

Semestrul 2

Consiliere în toxicodependenţă

Prof.univ.dr. Papari Adrian

-

8

Intervenție comportamentală clinică

-

-

8

Tehnici de investigare a bolnavului psihic

Prof.univ.dr. Papari Adrian

-

7

Elaborarea lucrării de disertație

-

cf. metodologiei

7