Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Psihologie

Decan: Prof.univ.dr. George ȚICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Doinița BENTU

 

Specializare: Psihologie

Absolvenții acestei specializări pot deveni: psihologi medicali (în unități medicale și laboratoare de psihologie), psihologi școlari, psihoterapeuți, consilieri psihologici (pentru firme, ONG-uri, administrații locale), consilieri psihosociali pentru orientare școlară și profesională, conversie profesională, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Fundamentele psihologiei I (Introducere în psihologie), Fundamentele psihologiei II (Mecanisme psihice), Psihologia socială I (Introducere in psihologia sociala), Psihologia socială II (Dinamica grupurilor), Psihologia vârstelor I (Psihologia copilului și adolescentului), Psihologia vârstelor II (Psihologia adultului și vârstnicului), Psihologia personalității, Psihologie experimentală I (Introducere în psihologia experimentală), Psihologia experimentală II (Metode și tehnici experimentale), Psihopatologie, Metodologia cercetării psihologice, Psihologia educației, Neuropsihologie, Psihologie organizaționala și Testarea psihologica I (Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței), Testarea psihologica II (Psihodiagnoza personalității), Psihoterapii, Limba engleză.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Psihologie - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Fundamentele psihologiei 1

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

5

Neuropsihologie

Prof.univ.dr. Papari Adrian Cristian

examen

5

Istoria psihologiei

Lect.univ.dr. Bîlbă Anca
Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

examen

4

Sociologie

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica
Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

examen

4

Comunicare și dezvoltare personală

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

examen

4

Scriere academică

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra 

Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

colocviu

4

Competențe digitale

Lect.univ.dr. Manu Radu

colocviu

4

Semestrul 2

Fundamentele psihologiei 2

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

5

Psihogenetică

Conf.univ.dr. Frățiman Livica

examen

4

Statistică socială

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

4

Introducere în cercetarea calitativă și cantitativă

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

examen

4

Bazele teoretice ale evaluării psihologice

Lect.univ.dr. Șunda Irina
Asist.univ.drd. Hânză Laura

examen

5

Laborator de cercetare psihologică

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

examen

4

Psihologia familiei

Lect.univ.dr. Gherghel

examen

4

Educație fizică

-

verificare cf.metodologiei

2

Psihologie - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihologia personalității

Lect.univ.dr. Bentu Doinița 

examen

4

Psihodiagnostic 1

Lect.univ.dr. Bentu Doinița
Asist.univ.drd. Hânză Laura

examen

4

Psihologie organizațională

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra
Asist.univ.drd. Hânză Laura

colocviu

4

Psihologia vârstelor 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

5

Laborator cameră senzorială

Lect.univ.dr. Șunda Irina

colocviu

5

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

verificare pe parcurs

3

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

verificare pe parcurs

5

Semestrul 2

Psihiatrie

Prof.univ.dr. Papari Aurel

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

5

Laborator de consiliere și orientare profesională

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra
Asist.univ.drd. Hânză Laura

examen

4

Psihologia vârstelor 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

5

Psihodiagnostic 2

Lect.univ.dr. Bentu Doinița
Asist.univ.drd. Hânză Laura

examen

4

Psihologie politică

Conf.univ.dr. Voinea Camelia-Florela

examen

4

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

4

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

colocviu

4

Psihologie - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihoterapie 1

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia

Dr. Neagu Florentina-Larisa

examen

5

Psihologie medicală 1

Lect.univ.dr. Peptișor Cristina-Laura

examen

5

Psihologie socială 1

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica             

examen

5

Psihologie educațională

Lect.univ.dr. Peptișor Cristina-Laura

examen

5

Psihologia muncii

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

5

Psihologia sportului

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

5

Semestrul 2

Psihoterapie 2

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia

Dr. Neagu Florentina-Larisa

examen

6

Psihologie cognitivă

Conf.univ.dr. Voinea Camelia-Florela

examen

6

Psihologie socială 2

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

examen

6

Psihologie medicală 2

Prof.univ.dr. Papari Adrian-Cristian

examen

6

Devianță și delincvență

Psih.dr. Nedelcu Ana-Maria

examen

6

Plan învățământ - MASTERAT

Psihologie Clinică - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Evaluare psihiatrică

Prof.univ.dr. Papari Aurel

examen

6

Comunicare și psihopatologie socială

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

Dr. Bâzâitu Răzvan

examen


6

 Neuropsihologie clinică

Conf.univ.dr. Frățiman Livica

examen

6

Psihologie medicală

Prof.univ.dr. Papari Adrian Cristian

examen

6

Practică de specialitate 1

fiecare masterand va fi alocat unui supervizor               


verificare pe parcurs

6

Semestrul 2

Metodologia cercetării

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica

examen

7

Principii etice și sanogene în psihologia clinică

Lect.univ.dr. Moraru Aurelia

examen

8

Expertiză medico-legală

Prof.univ.dr. Papari Aurel

examen

8

Practică de specialitate 2

fiecare masterand va fi alocat unui supervizor

colocviu

7

Psihologie Clinică - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Terapii și tehnici specifice psihoterapiei integrative

Lector univ.dr. Bentu Doinița

examen

7

Psihopatologie ocupațională

Lect.univ.dr. Nedelcu Ana-Maria

colocviu

8

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

7

Tehnici de dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

8

Semestrul 2

Consiliere în toxicodependenţă

Prof.univ.dr. Papari Adrian

examen

8

Intervenție comportamentală clinică

Prof.univ.dr. Seceleanu Andra

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

8

Tehnici de investigare a bolnavului psihic

Prof.univ.dr. Papari Aurel

colocviu

7

Elaborarea lucrării de disertație

-

colocviu cf. metodologiei

7