Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Științe Economice

Decan: Lect. univ. dr. Oana PĂUN

Director de departament: Lect. univ. dr. Dana MARCEAN

 

Specializare: Finanțe-bănci

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vama, burse, piețe de capital și valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate și audit financiar), experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatica, Marketing, Economie, Statistică, Management, Matematică, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Finanțe publice, Finanțele întreprinderii, Moneda, Contabilitate bancară, Fiscalitate, Politici și tehnici bancare, Buget, Analiza economico-financiară, Eficiența investițiilor, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Management

Absolvenții acestei specializări pot deveni: manageri în turism, manageri la diferite niveluri ierarhice în cadrul unei firme, specialiști in organizarea și conducerea producției, negocieri de afaceri, elaborarea strategiilor de firmă, evaluări de întreprindere, promovarea serviciilor/produselor: vânzări, aprovizionare, analiza și diagnostic economico-financiar, cadre didactice.

Discipline studiate: Managementul general, Contabilitate, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Management în turism, Managementul aprovizionării și desfacerii, Management comparat, Managementul serviciilor, Managementul producției, Managementul resurselor umane, Management financiar contabil, Informatica, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Contabilitate și informatică de gestiune

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul contabil, experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, specialiști în audit și management contabil, în sisteme informatice de gestiune, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatică, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Management, Matematica, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Contabilitate financiară, Finanțe publice, Evaluarea întreprinderii, Moneda și credit, Analiza economico-financiară, Audit intern, Control financiar, Contabilitate de gestiune, Piețe financiare, Contabilitate aprofundată, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Finanțe-bănci / Management / Contabilitate și informatică de gestiune - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Microeconomie

Prof.univ.dr. Papari George

scris

6

Matematică

Lect.univ.dr. Păun Oana

scris

6

Dreptul afacerilor

Lect.univ.dr. Tomescu Raluca

proiect

6

Tehnologia aplicațiilor office

Lect.univ.dr. Manu Radu

proiect

6

Bazele contabilității 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

6

Semestru 2

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Papari George

scris

6

Management general

Lect.univ.dr. Păun Oana

proiect

6

Economie europeană

Lect.univ.dr. Păun Oana

proiect

6

Statistică

Lect.univ.dr. Manu Radu

proiect

6

Bazele contabilității 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

6

Finanțe-bănci / Contabilitate și informatică de gestiune - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Contabilitate financiară 1
Conf.univ.dr. Mitea Neluța
scris

6

Fiscalitate

Lect.univ.dr. Vanghele Cristian

proiect

6

Managementul afacerilor

Lect.univ.dr. Păun Oana
proiect
6

Control financiar

Lect.univ.dr. Vanghele Cristian
proiect
6

Marketing

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta
proiect
6

Semestru 2

Contabilitate financiară 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

6

Relații financiar-monetare naționale

Lector univ.dr. Marcean Dana

proiect

6

Finanțe publice

Lector univ.dr. Cazazian Rafaela

scris

6

Control de gestiune

Lect.univ.dr. Vanghele Cristian

proiect

6

Limba engleză

Asis.univ.drd. Șunda Irina

portofoliu

2

Practică

fiecare student va fi alocat unui supervizor

proiect

4

Management - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Contabilitate financiară 1
Conf.univ.dr. Mitea Neluța
scris
5

Managementul afacerilor

Lect.univ.dr. Păun Oana

proiect
5

Comportament organizațional
Prof.univ.dr. Peța Cezar
proiect
5

Marketing
Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta
proiect

5

Managementul serviciilor publice

Conf.univ.dr. Gabriela Munteanu, Asist.drd.Marinescu Liliana

proiect
5

Etica în afaceri
Conf.univ.dr. Mircică Nela
proiect

5

Semestru 2

Contabilitate financiară 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

5

Managementul aprovizionării și desfacerii

Lect.univ.dr. Păun Oana

proiect

5

Management strategic

Prof.univ.dr. Peța Cezar

scris

5

Control de gestiune

Lect.univ.dr. Vanghele Cirstian

proiect

5

Tehnici de negociere și mediere

prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect

5

Limba engleză

Asis.univ.drd. Șunda Irina

portofoliu

2

Practică

fiecare student va fi alocat unui supervizor

proiect

4

Management - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Managementul proiectelor

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela

proiect
5

Analiză economico-financiară

Lect.univ.dr. Marcean Dana Elena

scris
5

Managementul resurselor umane
Prof.univ.dr. Peța Cezar
proiect
5

Managementul serviciilor în turism

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

proiect
5

Managementul IMM-urilor
Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina
proiect
5

Comunicare și relații publice în afaceri

Conf.univ.dr. Mircică Nela

proiect

5

Semestru 2

Management și marketing în turism

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

proiect

6

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

scris

6

Eficiența investițiilor

Lect.univ.dr. Vanghele Cristian

proiect

6

Managementul inovării

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

proiect

6

Marketing politic

Conf.univ.dr. Mircică Nela

proiect

6

Contabilitate și informatică de gestiune - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Analiză economico-financiară

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela, Asist.drd. Marinescu Liliana

scris

6

Managementul proiectelor

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela

proiect

6

Audit financiar

Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

scris

6

Managementul resurselor umane
Prof.univ.dr. Peța Cezar
proiect

6

Piețe financiare
Lect.univ.dr. Vanghele Cristian
proiect

6

Semestru 2

Contabilitate și gestiune fiscală

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

scris

6

Eficiența investițiilor

Lect.univ.dr. Vanghele Cristian

proiect

6

Buget și trezorerie

Lect.univ.dr. Vanghele Cristian

proiect

6

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

scris

6

Contabilitate de gestiune

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

6

Plan învățământ - MASTERAT

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Management contabil

Conf.univ.dr. Neluța Mitea

proiect+Zoom

10

Management financiar

Prof.univ.dr. Papari George

proiect+Zoom

10

Managementul piețelor financiare

Conf.univ.dr. Munteanu Iuliana

proiect+Zoom

10

Semestru 2

Instrumente financiar contabile

Lector univ.dr. Dana Marcean

proiect+Zoom

10

Administrarea afacerii

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

10

Managementul în afaceri

Prof.univ.dr. Papari George

proiect+Zoom

10

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Marketing în afaceri

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

10

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Narcis Zărnescu

proiect+Zoom

10

Semestru 2

Ecoturism

Conf.univ.dr. Neluța Mitea

proiect+Zoom

10

Gestiunea portofoliului


Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela

proiect+Zoom

10

Elaborarea lucrării de dizertație

10

Management financiar-bancar - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Analiza instituțiilor financiare
Lect.univ.dr. Dana Marcean
proiect+Zoom
10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

10

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Narcis Zărnescu

proiect+Zoom

10

Semestru 2

Proiecte și expertiză contabilă

Conf.univ.dr. Neluța Mitea

proiect+Zoom

10

Simulări pe piața de capital

Lect.univ. Cristian Vanghele

proiect+Zoom

10

Elaborarea lucrării de dizertație

10