Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Științe Economice

Decan: Lect. univ. dr. Oana PĂUN

Director de departament: Lect. univ. dr. Dana MARCEAN

 

Specializare: Finanțe-bănci

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vama, burse, piețe de capital și valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate și audit financiar), experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatica, Marketing, Economie, Statistică, Management, Matematică, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Finanțe publice, Finanțele întreprinderii, Moneda, Contabilitate bancară, Fiscalitate, Politici și tehnici bancare, Buget, Analiza economico-financiară, Eficiența investițiilor, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Management

Absolvenții acestei specializări pot deveni: manageri în turism, manageri la diferite niveluri ierarhice în cadrul unei firme, specialiști in organizarea și conducerea producției, negocieri de afaceri, elaborarea strategiilor de firmă, evaluări de întreprindere, promovarea serviciilor/produselor: vânzări, aprovizionare, analiza și diagnostic economico-financiar, cadre didactice.

Discipline studiate: Managementul general, Contabilitate, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Management în turism, Managementul aprovizionării și desfacerii, Management comparat, Managementul serviciilor, Managementul producției, Managementul resurselor umane, Management financiar contabil, Informatica, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Contabilitate și informatică de gestiune

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul contabil, experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, specialiști în audit și management contabil, în sisteme informatice de gestiune, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatică, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Management, Matematica, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Contabilitate financiară, Finanțe publice, Evaluarea întreprinderii, Moneda și credit, Analiza economico-financiară, Audit intern, Control financiar, Contabilitate de gestiune, Piețe financiare, Contabilitate aprofundată, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Finanțe-bănci / Management / Contabilitate și informatică de gestiune - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Bazele contabilității 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

4

Laborator ERP 1

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

-

2

Tehnologia aplicațiilor office

Lect.univ.dr. Manu Radu

-

4

Matematică

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

5

Microeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel 

-

5

Psihologia muncii 

Lect.univ.dr. Șunda Irina 

-

5

Dreptul afacerilor

Prof.univ.dr. Jora Cristian

-

5

Semestrul 2

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

-

4

Bazele contabilității 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

4

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel 

-

4

Management 

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

4

Statistică 

Lect.univ.dr. Manu Radu 

-

4

Economie europeană

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana 

-

5

Laborator ERP 2

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

-

5

Educație fizică

-

cf. metodologiei

2

Finanțe-bănci / Contabilitate și informatică de gestiune - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

4

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

3

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Marketing

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

4

Limba străină - Limba engleză 1 

Lect.univ.dr. Șunda Irina 

-

3

Managementul afacerilor

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

3

Fiscalitate 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

-

3

Control financiar

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

5

Semestrul 2

Contabilitate financiară 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

5

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

-

6

Finanțe publice

Lector univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

-

3

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Control de gestiune

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian 

-

4

Prețuri și concurență

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

4

Management - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

4

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

3

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Marketing

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

3

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Managementul afacerilor

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

4

Managementul serviciilor publice

Conf.univ.dr. Gabriela Munteanu-Iuliana / Asist.univ.drd.Marinescu Liliana

-

4

Comportament organizațional

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

4

Semestrul 2

Tehnici de negociere și mediere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu /  Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

-

4

Managementul aprovizionării și desfacerii

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

4

Management strategic

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

3

Finanțe publice

Lect.univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

-

3

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Contabilitate financiară 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

4

Metodologia cercetării

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica

-

4

Management - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Managementul resurselor umane

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

5

Managementul proiectelor 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

-

5

Comunicare și relații publice

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

5

Analiză economico-financiară 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

-

5

Managementul IMM-urilor

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

-

5

Management și marketing în turism

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

5

Semestrul 2

Managementul inovării

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

-

5

Eficiența investițiilor

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

-

5

Audit intern 

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

5

Marketing politic 

Conf.univ.dr. Mircică Nela 

-

5

Dezvoltare durabilă

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

-

5

Managementul serviciilor în turism  

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

-

5

Contabilitate și informatică de gestiune - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Evaluarea întreprinderii

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

-

5

Audit financiar 

Lect.univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

-

5

Piețe financiare

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

-

5

Analiză economico-financiară

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela / Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

-

5

Managementul proiectelor

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela

-

5

Management și marketing în turism

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

5

Semestrul 2

Contabilitate de gestiune

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

-

5

Eficiența investițiilor

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

-

5

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

-

5

Buget și trezorerie

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

5

Contabilitate și gestiune fiscală

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

-

5

Dezvoltare durabilă

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

-

5

Plan învățământ - MASTERAT

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii - An I
Management financiar-bancar - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Management contabil

Conf.univ.dr. Mitea Neluța 

-

10

Management financiar

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

10

Managementul piețelor financiare

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

10

Semestrul 2

Adminstrarea afacerii

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

10

Managementul în afaceri

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

10

Gestiunea portofoliului

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

10

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Marketing în afaceri

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

-

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

-

10

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

10

Semestrul 2

Ecoturism

Conf.univ.dr. Mitea Neluța 

-

10

Practică

-

cf. metodologiei

10

Elaborarea lucrării de disertație

-

cf. metodologiei

10

Management financiar-bancar - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Marketing în afaceri

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

-

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

-

10

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Mircică Nela

-

10

Semestrul 2

Simulări pe piața de capital

Prof.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

-

10

Practică

-

cf. metodologiei

10

Elaborarea lucrării de disertație

-

cf. metodologiei

10