Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
hd vara

Cursuri Științe Economice

Decan: Lect. univ. dr. Oana PĂUN

Director de departament: Lect. univ. dr. Dana MARCEAN

 

Specializare: Finanțe-bănci

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vama, burse, piețe de capital și valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate și audit financiar), experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatica, Marketing, Economie, Statistică, Management, Matematică, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Finanțe publice, Finanțele întreprinderii, Moneda, Contabilitate bancară, Fiscalitate, Politici și tehnici bancare, Buget, Analiza economico-financiară, Eficiența investițiilor, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Management

Absolvenții acestei specializări pot deveni: manageri în turism, manageri la diferite niveluri ierarhice în cadrul unei firme, specialiști in organizarea și conducerea producției, negocieri de afaceri, elaborarea strategiilor de firmă, evaluări de întreprindere, promovarea serviciilor/produselor: vânzări, aprovizionare, analiza și diagnostic economico-financiar, cadre didactice.

Discipline studiate: Managementul general, Contabilitate, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Management în turism, Managementul aprovizionării și desfacerii, Management comparat, Managementul serviciilor, Managementul producției, Managementul resurselor umane, Management financiar contabil, Informatica, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Contabilitate și informatică de gestiune

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul contabil, experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, specialiști în audit și management contabil, în sisteme informatice de gestiune, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatică, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Management, Matematica, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Contabilitate financiară, Finanțe publice, Evaluarea întreprinderii, Moneda și credit, Analiza economico-financiară, Audit intern, Control financiar, Contabilitate de gestiune, Piețe financiare, Contabilitate aprofundată, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Finanțe-bănci / Management / Contabilitate și informatică de gestiune - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Bazele contabilității 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

4

Laborator ERP 1

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

verificare pe parcurs

2

Tehnologia aplicațiilor office

Lect.univ.dr. Manu Radu

examen

4

Matematică

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

5

Microeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel 

examen

5

Psihologia muncii 

Lect.univ.dr. Șunda Irina 

examen

5

Dreptul afacerilor

Prof.univ.dr. Jora Cristian

examen

5

Semestrul 2

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

examen

4

Bazele contabilității 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

4

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel 

examen

4

Management 

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

4

Statistică 

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

4

Economie europeană

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana 

examen

5

Laborator ERP 2

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

colocviu

5

Educație fizică

-

verificare cf. metodologiei

2

Finanțe-bănci / Contabilitate și informatică de gestiune - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

4

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

3

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

verificare pe parcurs

5

Marketing

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

4

Limba străină - Limba engleză 1 

Lect.univ.dr. Șunda Irina 

verificare pe parcurs

3

Managementul afacerilor

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

3

Fiscalitate 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

examen

3

Control financiar

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

5

Semestrul 2

Contabilitate financiară 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

5

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

examen

6

Finanțe publice

Lector univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

examen

3

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

colocviu

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

3

Control de gestiune

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian 

examen

4

Prețuri și concurență

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

4

Management - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

4

Etică și deontologie

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

3

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

verificare pe parcurs

5

Marketing

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

3


Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

verificare pe parcurs

3

Managementul afacerilor

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

4

Managementul serviciilor publice

Conf.univ.dr. Gabriela Munteanu-Iuliana / Asist.univ.drd.Marinescu Liliana

examen

4

Comportament organizațional

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

4

Semestrul 2

Tehnici de negociere și mediere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu /  Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

examen

4

Managementul aprovizionării și desfacerii

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

4

Management strategic

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

3

Finanțe publice

Lect.univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

examen

3

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

colocviu

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

examen

3

Contabilitate financiară 2

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

4

Metodologia cercetării

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana-Rodica

examen

4

Management - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Managementul resurselor umane

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

5

Managementul proiectelor 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana

examen

5

Comunicare și relații publice

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

5

Analiză economico-financiară 

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

examen

5

Managementul IMM-urilor

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

examen

5

Management și marketing în turism

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

5

Semestrul 2

Managementul inovării

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

examen

5

Eficiența investițiilor

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

examen

5

Audit intern 

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

5

Marketing politic 

Conf.univ.dr. Mircică Nela 

examen

5

Dezvoltare durabilă

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

examen

5

Managementul serviciilor în turism  

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

examen

5

Contabilitate și informatică de gestiune - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Evaluarea întreprinderii

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

examen

5

Audit financiar 

Lect.univ.dr. Marcean Dana-Elena / Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

examen

5

Piețe financiare

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

examen

5

Analiză economico-financiară

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela / Asist.univ.drd. Marinescu Liliana

examen

5

Managementul proiectelor

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela

examen

5

Management și marketing în turism

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

5

Semestrul 2

Contabilitate de gestiune

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

examen

5

Eficiența investițiilor

Prof.univ.dr. Papari George-Daniel

examen

5

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

examen

5

Buget și trezorerie

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

5

Contabilitate și gestiune fiscală

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

examen

5

Dezvoltare durabilă

Conf.univ.dr. Corbu Ioan

examen

5

Plan învățământ - MASTERAT

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii - An I
Management financiar-bancar - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Management contabil

Conf.univ.dr. Mitea Neluța 

examen

10

Management financiar

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

10

Managementul piețelor financiare

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

10

Semestrul 2

Adminstrarea afacerii

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

10

Managementul în afaceri

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

10

Gestiunea portofoliului

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

10

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Marketing în afaceri

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

examen

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

examen

10

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

10

Semestrul 2

Ecoturism

Conf.univ.dr. Mitea Neluța 

examen

10

Practică

-

colocviu

10

Elaborarea lucrării de disertație

-

colocviu cf. metodologiei

10

Management financiar-bancar - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Marketing în afaceri

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

examen

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta 

examen

10

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Mircică Nela

examen

10

Semestrul 2

Simulări pe piața de capital

Prof.univ.dr. Munteanu Gabriela-Iuliana / Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

examen

10

Practică

-

colocviu

10

Elaborarea lucrării de disertație

-

colocviu cf. metodologiei

10