Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Științe Juridice

Decan: Prof. univ. dr. George TICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Andreea ILINCUȚA

 

Specializare: Drept

Absolvenții acestei specializări pot deveni: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept constituțional, Filozofie, Istoria statului și dreptului românesc, Drept roman, Economie, Drept penal parte generală, Drept Administrativ, Drept civil II, Drept internațional public, Politologie, Contabilitate, Drept financiar, Drept penal partea specială, Drept procesual penal, Drept civil (succesiuni), Drept civil (contracte), Drept comercial, Criminologie, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale, Drept umanitar, Dreptul comerțului internațional, Drept civil aprofundat, Drept comunitar, Criminalistică, Drept penal aprofundat, Dreptul familiei, Medicina legală, Limbi străine.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Drept - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Teorie generală

Lector.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Teoria generală a dreptul

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

grilă

6

Sociologia juridică

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

proiect

6

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris

6

Istoria statului și dreptului românesc

Prof.univ.dr. George Țical

referat

6

Semestru 2

Drept civil. Persoanele

Lect.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Drept roman

Lect.univ.dr. Manole Nela

proiect

5

Economie europeană

Lect.univ.dr. Oana Păun

proiect

5

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris

5

Legislația comunicării în UE

Lect.univ.dr. Mircică Nela

proiect

4

Dreptul Uniunii Europene

scris

5

Drept - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Drepturi reale

Lector. .univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

Drept penal. Parte generală 1

Lect.univ.dr. Manole Nela

scris

6

Drept internațional public

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius
proiect

6

Organizații și relații internaționale

Prof.univ.dr. George Țical

proiect

6

Semestru 2

Drept civil. Teoria obligațiilor

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Drept adminstrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

Drept penal. Parte generală 2

Lect.univ.dr. Manole Nela

scris

6

Drept financiar

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect

4

Dreptul proprietății intelectuale

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

proiect

4

Limba engleză

Asist. Șunda Irina

portofoliu

4

Drept - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Contracte

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

5

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect

5

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect

5

Drept penal parte specială 1

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

5

Drept procesual penal 1

Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian

scris

5

Criminologie

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

proiect

5

Semestru 2

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

5

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George Marius

scris

5

Drept comercial

Lect.univ.dr. Manole Nela

proiect

5

Drept penal. Parte specială 2

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

5

Drept procesual penal 2

Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian

scris

5

Practică

fiecare student va fi alocat unui supervizor

proiect

5

Drept - An IV

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drepturile omului

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

proiect

6

Drept diplomatic și consular

Dr. N.Zavergiu

proiect

6

Studii de securitate

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect

6

Dreptul comerțului internațional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect

6

Drept procesual civil 1
Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Semestru 2

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect

6

Drept parlamentar

dr. N. Zavergiu

scris

6


Drept internațional privat

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect

6


Criminalistică

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

proiect

6

Drept procesual civil 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Plan învățământ - MASTERAT

Tematica: [urmează]

Devianță - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Studii de securitate
Prof.univ.dr. George Țical

proiect+Zoom

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

10

Comunicare și psihopatologie socială

Prof.uni.dr. Andra Seceleanu

proiect+Zoom

10

Semestru 2

Consiliere în toxicodependență

Prof.univ.dr. Adrian Cristian Papari

proiect+Zoom

10

Metodologia cercetării științifice

Prof.uni.dr. Andra Seceleanu, 

proiect+Zoom

10

Expertiză medico-legală

Prof.univ.dr. Aurel Papari

scris

10

Devianță - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Informație și securitate națională

Prof.univ.dr. Cristian Barna

proiect+Zoom

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Narcis Zărnescu

proiect+Zoom

Devianță și delincvență

Lector univ.dr. Steliana Borcan

proiect+Zoom

Semestru 2

Tehnici de analiză și dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Doinița Bentu

proiect+Zoom

10

Intervenție comportamentală clinică

Conf.univ.dr. Livica Frățiman

proiect+Zoom

10

Elaborarea lucrării de dizertație

10