Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Științe Juridice

Decan: Prof. univ. dr. George ȚICAL

Director de departament: Conf.univ.dr. Tiberiu PAVELESCU

 

Specializare: Drept

Absolvenții acestei specializări pot deveni: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept constituțional, Filozofie, Istoria statului și dreptului românesc, Drept roman, Economie, Drept penal parte generală, Drept Administrativ, Drept civil II, Drept internațional public, Politologie, Contabilitate, Drept financiar, Drept penal partea specială, Drept procesual penal, Drept civil (succesiuni), Drept civil (contracte), Drept comercial, Criminologie, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale, Drept umanitar, Dreptul comerțului internațional, Drept civil aprofundat, Drept comunitar, Criminalistică, Drept penal aprofundat, Dreptul familiei, Medicina legală, Limbi străine.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Drept - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Teoria generală a dreptului

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

5

Sociologie

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica
Asist.univ.drd. Garabet Bianca-Ioana

examen

5

Drept civil. Teorie generală 

Prof.univ.dr. Jora Cristian

examen

5

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

examen

5

Istoria statului și dreptului românesc

Prof.univ.dr. Țical George-Marius
Asist.univ.drd. Geamalinga Nicoleta-Raina

examen

5

Competențe digitale

Lect.univ.dr. Manu Radu

colocviu

5

Semestrul 2

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

examen

5

Drept civil. Persoanele

Prof.univ.dr. Jora Cristian

examen

5

Drept roman

Lect.univ.dr. Manole Nela

examen

5

Dreptul Uniunii Europene

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

examen

5

Economie europeană

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

examen

5

Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

examen

5

Educație fizică

-

verificare cf. metodologiei

2

Drept - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

5

Drept civil. Drepturi reale

Prof.univ.dr. Jora Cristian

examen

5

Drept penal. Parte generală 1

Lect.univ.dr. Manole Nela

examen

5

Drept internațional public

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

examen

5

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

verificare pe parcurs

5

Organizații și relații internaționale

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

examen

5

Semestrul 2

Drept adminstrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

6

Drept civil. Teoria obligațiilor 

Prof.univ.dr. Jora Cristian

examen

6

Drept penal. parte generală 2

Lect.univ.dr. Ghervase Denis-Gabriela

examen

5

Drept financiar

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

examen

5

Dreptul proprietății intelectuale

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

examen

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

colocviu

3

Drept - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drept civil. Contracte

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

examen

5

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George-Marius
Asist.univ.drd. Geamalinga Nicoleta-Raina

examen

5

Drept penal. Parte specială 1

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai-Florentin

examen

5

Drept procesual penal 1

Conf.univ.dr. Stănișor Ion-Emilian

examen

5

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

examen

5

Criminologie

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai-Florentin

examen

5

Semestrul 2

Drept procesual penal 2

Conf.univ.dr. Stănișor Ion-Emilian

examen

6

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

examen

6

Drept penal. Parte specială 2

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

examen

6

Drept comercial

Lect.univ.dr. Manole Nela

examen

5

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George Marius

examen

5

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

verificare pe parcurs

2

Drept - An IV

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drepturile omului

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

examen

5

Drept diplomatic și consular

Lect.univ.dr. Ghervase Denis-Gabriela

examen

5

Studii de securitate

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

examen

6

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

colocviu

4

Drept procesual civil 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

examen

6

Dreptul comerțului internațional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

examen

4

Semestrul 2

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

examen

6

Drept parlamentar

Lect.univ.dr. Ghervase Denis-Gabriela

examen

6

Drept internațional privat

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

examen

6

Criminalistică

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai-Florentin

examen

6

Drept procesual civil 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

examen

6

Plan învățământ - MASTERAT

Tematica: [urmează]

Devianță - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Semestrul 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devianță - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihopatologie ocupațională

Conf.univ.dr. Sterian Mihaela

colocviu

10

Tehnici de dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

examen

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

examen

10

Semestrul 2

Intervenție comportamentală clinică

-

examen

10

Practică

-

colocviu

10

Elaborarea lucrării de disertație

-

colocviu cf. metodologiei

10