Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Științe Juridice

Decan: Prof. univ. dr. George TICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Andreea ILINCUȚA

 

Specializare: Drept

Absolvenții acestei specializări pot deveni: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept constituțional, Filozofie, Istoria statului și dreptului românesc, Drept roman, Economie, Drept penal parte generală, Drept Administrativ, Drept civil II, Drept internațional public, Politologie, Contabilitate, Drept financiar, Drept penal partea specială, Drept procesual penal, Drept civil (succesiuni), Drept civil (contracte), Drept comercial, Criminologie, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale, Drept umanitar, Dreptul comerțului internațional, Drept civil aprofundat, Drept comunitar, Criminalistică, Drept penal aprofundat, Dreptul familiei, Medicina legală, Limbi străine.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Drept - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Teoria generală a dreptului

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

5

Sociologie

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica
Asist.univ.drd. Țuțuianu Mirela-Marilena

-

5

Drept civil. Teorie generală 

Prof.univ.dr. Jora Cristian

-

5

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

-

5

Istoria statului și dreptului românesc

Prof.univ.dr. Țical George-Marius
Asist.univ.drd. Geamalinga Nicoleta-Raina

-

5

Competențe digitale

Lect.univ.dr. Manu Radu

-

5

Semestrul 2

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

-

5

Drept civil. Persoanele

Prof.univ.dr. Jora Cristian

-

5

Drept roman

Lect.univ.dr. Manole Nela

-

5

Dreptul Uniunii Europene

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

-

5

Economie europeană

Lect.univ.dr. Păun Oana-Ileana

-

5

Legislația comunicării în UE

-

-

5

Educație fizică

-

cf. metodologiei

2

Drept - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drept administrativ 1

Prof.univ.dr. Jora Cristian

-

5

Drept civil. Drepturi reale

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

5

Drept penal. Parte generală 1

Lect.univ.dr. Manole Nela

-

5

Drept internațional public

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

-

5

Limba străină - Limba engleză 1

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

5

Organizații și relații internaționale

Conf.univ.dr. Popa Tache Cristina Elena

-

5

Semestrul 2

Drept adminstrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

6

Drept civil. Teoria obligațiilor 

Prof.univ.dr. Jora Cristian

-

6

Drept penal. parte generală 2

Lect.univ.dr. Manole Nela

-

5

Drept financiar

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

-

5

Dreptul proprietății intelectuale

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

-

5

Limba străină - Limba engleză 2

Lect.univ.dr. Șunda Irina

-

3

Drept - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drept civil. Contracte

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

-

5

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George-Marius
Asist.univ.drd. Geamalinga Nicoleta-Raina

-

5

Drept penal. Parte specială 1

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai-Florentin

-

5

Drept procesual penal 1

Conf.univ.dr. Stănișor Ion-Emilian

-

5

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

-

5

Criminologie

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai-Florentin

-

5

Semestrul 2

Drept procesual penal 2

Conf.univ.dr. Stănișor Ion-Emilian

-

6

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

-

6

Drept penal. Parte specială 2

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

-

6

Drept comercial

Lect.univ.dr. Manole Nela

-

5

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George Marius

-

5

Practică de specialitate 1

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

2

Drept - An IV

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Drepturile omului

Lect.univ.dr. Ilincuța Nicu-Darius

-

5

Drept diplomatic și consular

Lect.univ.dr. Ghervase Denis-Gabriela

-

5

Studii de securitate

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

-

6

Practică de specialitate 2

fiecare student va fi alocat unui supervizor

-

4

Drept procesual civil 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

-

6

Dreptul comerțului internațional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

-

4

Semestrul 2

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

-

6

Drept parlamentar

Lect.univ.dr. Ghervase Denis-Gabriela

-

6

Drept internațional privat

Prof.univ.dr. Țical George-Marius

-

6

Criminalistică

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai-Florentin

-

6

Drept procesual civil 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea-Mihaela

-

6

Plan învățământ - MASTERAT

Tematica: [urmează]

Devianță - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihopatologie ocupațională

Conf.univ.dr. Sterian Mihaela

-

10

Comunicare și psihopatologie socială

Prof.uni.dr. Andra Seceleanu

-

10

Tehnici de dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

10

Semestrul 2

Consiliere în toxicodependență

Prof.uni.dr. Papari Adrian-Cristian

-

10

Metodologia cercetării științifice

Prof.uni.dr. Stăiculescu Ana-Rodica

-

10

Expertiză medico-legală

Prof.uni.dr. Papari Aurel

-

10

Devianță - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestrul 1

Psihopatologie ocupațională

Conf.univ.dr. Sterian Mihaela

-

10

Tehnici de dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Bentu Doinița

-

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Nicorescu Elisabeta

-

10

Semestrul 2

Intervenție comportamentală clinică

-

-

10

Practică

-

cf. metodologiei

10

Elaborarea lucrării de disertație

-

cf. metodologiei

10