Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Științe Juridice

Decan: Prof. univ. dr. George TICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Andreea ILINCUȚA

 

Specializare: Drept

Absolvenții acestei specializări pot deveni: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept constituțional, Filozofie, Istoria statului și dreptului românesc, Drept roman, Economie, Drept penal parte generală, Drept Administrativ, Drept civil II, Drept internațional public, Politologie, Contabilitate, Drept financiar, Drept penal partea specială, Drept procesual penal, Drept civil (succesiuni), Drept civil (contracte), Drept comercial, Criminologie, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale, Drept umanitar, Dreptul comerțului internațional, Drept civil aprofundat, Drept comunitar, Criminalistică, Drept penal aprofundat, Dreptul familiei, Medicina legală, Limbi străine.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Drept - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Teorie generală

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Teoria generală a dreptul

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

grilă

6

Sociologia juridică

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

proiect

6

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris
6

Istoria statului românesc și a integrării europene

Lect.univ.dr. Filip Adrian

referat

6

Semestru 2

Drept civil. Persoanele
Lect.univ.dr. Tomescu Raluca
scris
6

Drept roman

Lect.univ.dr. Manole Nela

proiect+Zoom

5

Economie europeană

Lect.univ.dr. Oana Păun

proiect+Zoom

5

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris

6

Legislația comunicării în UE

Lect.univ.dr. Mircică Nela

proiect+Zoom

4

Dreptul Uniunii Europene

Lect.univ.dr. Adrian Filip

scris

4

Drept - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Drepturi reale
Asist.univ.dr. Tomescu Raluca
scris
6

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris
6

Drept penal. Parte generală 1
Lect.univ.dr. Manole Nela
scris
6

Drept internațional public
Lect.univ.dr. Ilincuța Darius
proiect
6

Tehnologia aplicațiilor office
Asist.univ.dr. Radu Vasile
proiect
6

Semestru 2

Drept civil. Teoria obligațiilor

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Drept adminstrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

Drept penal. Parte generală 2

Lect.univ.dr. Manole Nela

scris

6

Drept financiar

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect+Zoom

4

Dreptul proprietății intelectuale

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

proiect/susținere

4

Limba engleză

Asist. Șunda Irina

portofoliu

4

Drept - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Contracte
Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea
scris
5

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect
5

Contencios administrativ
Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu
proiect
5

Drept penal parte specială 1
Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin
scris
5

Drept procesual penal 1
Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian
scris
5

Criminologie
Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin
proiect
5

Semestru 2

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George Marius

scris

5

Drept comercial

Lect.univ.dr. Manole Nela

proiect+Zoom

4

Drept penal. Parte specială 2

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

6

Drept procesual penal 2

Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian

scris

6

Practică

fiecare student va fi alocat unui supervizor

proiect+Zoom

3

Drept - An IV

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drepturile omului
Lect.univ.dr. Ilincuța Darius
proiect
6

Drept maritim

Lect.univ.dr. Filip Adrian

proiect

6

Studii de securitate
Prof.univ.dr. Țical George Marius
proiect
6

Dreptul comerțului internațional
Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu
proiect
6

Drept procesual civil 1
Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Semestru 2

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect+Zoom

6

Drept diplomatic și consular

Lect.univ.dr. Filip Adrian

scris

6

Drept internațional privat

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect+Zoom

6

Criminalistică

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

6

Drept procesual civil 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Plan învățământ - MASTERAT

Tematica: [urmează]

Devianță - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Studii de securitate
Prof.univ.dr. George Țical

proiect+Zoom

10

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

10

Comunicare și psihopatologie socială

Prof.uni.dr. Andra Seceleanu

proiect+Zoom

10

Semestru 2

Consiliere în toxicodependență

Prof.univ.dr. Adrian Cristian Papari

proiect+Zoom

10

Metodologia cercetării științifice

Prof.uni.dr. Andra Seceleanu, 

proiect+Zoom

10

Expertiză medico-legală

Prof.univ.dr. Aurel Papari

scris

10

Devianță - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Informație și securitate națională

Prof.univ.dr. Cristian Barna

proiect+Zoom

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Narcis Zărnescu

proiect+Zoom

Devianță și delincvență

Lector univ.dr. Steliana Borcan

proiect+Zoom

Semestru 2

Tehnici de analiză și dezvoltare personală

Lect.univ.dr. Doinița Bentu

proiect+Zoom

10

Intervenție comportamentală clinică

Conf.univ.dr. Livica Frățiman

proiect+Zoom

10

Elaborarea lucrării de dizertație

10