Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Cursuri Drept și Științe Administrative

Decan: Prof. univ. dr. George TICAL

Director de departament: Lect. univ. dr. Andreea ILINCUȚA

 

Specializare: Administrație publică

Absolvenții acestei specializări pot deveni: funcționari publici licențiați în structurile administrației publice locale și centrale, consilieri în structurile subordonate organelor puterii de stat, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generală a dreptului, Drept constituțional, Drept administrativ, Economie (micro și macro), Management, Contabilitate, Sociologie, Drept penal și procedura penală, Drept civil și procedura civilă, Demografie, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Managementul resurselor umane, Politici publice și politici sociale, Finanțe publice, Drept financiar, Drept comunitar, Management, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

Specializare: Drept

Absolvenții acestei specializări pot deveni: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept constituțional, Filozofie, Istoria statului și dreptului românesc, Drept roman, Economie, Drept penal parte generală, Drept Administrativ, Drept civil II, Drept internațional public, Politologie, Contabilitate, Drept financiar, Drept penal partea specială, Drept procesual penal, Drept civil (succesiuni), Drept civil (contracte), Drept comercial, Criminologie, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale, Drept umanitar, Dreptul comerțului internațional, Drept civil aprofundat, Drept comunitar, Criminalistică, Drept penal aprofundat, Dreptul familiei, Medicina legală, Limbi străine.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite)

Plan învățământ - LICENȚĂ

Administrație publică - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Tehnologia aplicațiilor office
Asist.univ.dr. Radu Vasile
proiect
6

Teoria generală a dreptului

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

grilă
6

Sociologie juridică
Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica
proiect
6

Drept constituțional 1
Lect.univ.dr. Ilincuța Darius
scris
6

Microeconomie
Prof.univ.dr. Papari George
scris
6

Semestru 2

Statistică

Lect.univ.dr. Manu Radu

proiect+Zoom

6

Management general

Lect.univ.dr. Oana Păun

proiect+Zoom

6

Drept civil. Persoanele

Lect.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris

6

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Papari George

proiect+Zoom

6

Administrație publică - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Managementul serviciilor publice

Lect.univ.dr. Catană Aida

proiect

6

Fiscalitate

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

proiect

6

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

6

Comunicare și relații publice în afaceri

Conf.univ.dr. Mircică Nela

proiect

6

Semestru 2

Economie europeană

Lect.univ.dr. Păun Oana

proiect+Zoom

5

Management strategic

Prof.univ.dr. Peța Cezar

scris

6

Drept administrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

Tehnici de negociere și mediere

Lect.univ.dr. Catană Aida

proiect+Zoom

6

Limba engleză

Asist. Șunda Irina

portofoliu

4

Practică

fiecare student va fi alocat unui supervizor

proiect+Zoom

3

Administrație publică - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Managementul proiectelor
Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela
proiect
5

Managementul resurselor umane

Prof.univ.dr. Peța Cezar

proiect
5

Contencios administrativ
Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu
proiect
5

Comunicare și relații publice în afaceri
Conf.univ.dr. Mircică Nela
proiect
5

Managementul serviciilor publice
Lect.univ.dr. Catană Aida
proiect
5

Audit financiar
Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela
scris
5

Semestru 2

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George Marius

scris

6

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

scris

6

Audit intern

Prof.univ.dr. Peța Cezar

scris

6

Marketing politic

Conf.univ.dr. Mircică Nela

proiect+Zoom

6

Managementul inovării

Lect.univ.dr. Suciu Ecaterina

proiect+Zoom

6

Drept - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Teorie generală

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Teoria generală a dreptul

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

grilă

6

Sociologia juridică

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

proiect

6

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris
6

Istoria statului românesc și a integrării europene

Lect.univ.dr. Filip Adrian

referat

6

Semestru 2

Drept civil. Persoanele
Lect.univ.dr. Tomescu Raluca
scris
6

Drept roman

Lect.univ.dr. Manole Nela

proiect+Zoom

5

Economie europeană

Lect.univ.dr. Oana Păun

proiect+Zoom

5

Drept constituțional 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris

6

Legislația comunicării în UE

Lect.univ.dr. Mircică Nela

proiect+Zoom

4

Dreptul Uniunii Europene

Lect.univ.dr. Adrian Filip

scris

4

Drept - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Drepturi reale
Asist.univ.dr. Tomescu Raluca
scris
6

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris
6

Drept penal. Parte generală 1
Lect.univ.dr. Manole Nela
scris
6

Drept internațional public
Lect.univ.dr. Ilincuța Darius
proiect
6

Tehnologia aplicațiilor office
Asist.univ.dr. Radu Vasile
proiect
6

Semestru 2

Drept civil. Teoria obligațiilor

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

Drept adminstrativ 2

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

Drept penal. Parte generală 2

Lect.univ.dr. Manole Nela

scris

6

Drept financiar

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect+Zoom

4

Dreptul proprietății intelectuale

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

proiect/susținere

4

Limba engleză

Asist. Șunda Irina

portofoliu

4

Drept - An III

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drept civil. Contracte
Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea
scris
5

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect
5

Contencios administrativ
Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu
proiect
5

Drept penal parte specială 1
Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin
scris
5

Drept procesual penal 1
Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian
scris
5

Criminologie
Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin
proiect
5

Semestru 2

Drept civil. Succesiuni

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Țical George Marius

scris

5

Drept comercial

Lect.univ.dr. Manole Nela

proiect+Zoom

4

Drept penal. Parte specială 2

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

6

Drept procesual penal 2

Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian

scris

6

Practică

fiecare student va fi alocat unui supervizor

proiect+Zoom

3

Drept - An IV

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Drepturile omului
Lect.univ.dr. Ilincuța Darius
proiect
6

Drept maritim

Lect.univ.dr. Filip Adrian

proiect
6

Studii de securitate
Prof.univ.dr. Țical George Marius
proiect
6

Dreptul comerțului internațional
Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu
proiect
6

Drept procesual civil 1
Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea
scris
6

Semestru 2

Drept contravențional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

scris

6

Drept diplomatic și consular

Lect.univ.dr. Filip Adrian

proiect+Zoom

6

Drept internațional privat

Prof.univ.dr. Țical George Marius

proiect+Zoom

6

Criminalistică

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

6

Drept procesual civil 2

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

Plan învățământ - MASTERAT

Tematica: [urmează]

Devianță - An I

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Studii de securitate
Prof.univ.dr. George Țical
proiect+Zoom

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+Zoom

Comunicare și psihopatologie socială
Asistent psiholog Gabiela Vasiloaia
proiect+Zoom

Semestru 2

Devianță - An II

DISCIPLINĂ

TITULAR

EVALUARE

CREDITE

Semestru 1

Informație și securitate națională
Prof.univ.dr. Cristian Barna
protect+Zoom

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Narcis Zărnescu

protect+Zoom

Devianță și delincvență
Lector univ.dr. Steliana Borcan
protect+Zoom

Semestru 2