Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Taxe școlarizare 2021-2022

LICENȚĂ

SPECIALIZARE

An I

An II

An III

An IV

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Total

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Total

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Total

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Total

Psihologie

1100

1100

1100

3300

1100

1100

1100

3300

1100

1100

1100

3300

-

-

-

-

Drept

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

Finanțe și bănci

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

-

-

-

-

Management

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

-

-

-

-

Contabilitate și informatică de gestiune

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

-

-

-

-

Administrație publică

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

1100

1000

1000

3100

-

-

-

-

MASTERAT

SPECIALIZARE

An I

An II

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Total

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Total

Psihologie clinică

1300

1200

1200

3700

1300

1200

1200

3700

Devianță și delincvență

1100

1100

1100

3300

1100

1100

1100

3300

Finanțarea și administrarea afacerilor în turism-servicii

1100

1100

1100

3300

1100

1100

1100

3300

Management financiar-bancar

1100

1100

1100

3300

1100

1100

1100

3300

Toate taxele sunt exprimate în Lei și nu sunt purtătoare ale TVA

Taxele de școlarizare se pot achita în trei rate, la următoarele terme de plată:

 • Rata 1: 1 octombrie 2021 – temen valabil pentru anii mari de studiu. Pentru anul I de studiu prima rată se achită în conformitate cu specificațiile admiterii, în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare (la prima rată se completează obligatoriu, contractul de studiu sau anexa la contractul de studiu; taxa se achita după inregistrarea contractului/anexei la secretariat);
 • Rata a 2-a: 20 ianuarie 2022;
 • Rata a 3-a: 1 mai 2022.

Studenții care se înscriu într-un an superior de studii, completează ANEXA la CONTRACT

Universitatea “Andrei Șaguna”
CUI: 15333348
Bancă: Vista Bank
IBAN: RO18EGNA1010000000407267

Taxe pentru Licență și Disertație

 • Licență: 650 Lei
 • Disertație: 500 Lei

 

Taxe eliberare acte

În temeiul prevederilor Cartei Universităţii, al Regulamentului de funcționare şi al Regulamentului privind activitatea profesională a studenților Universității “Andrei Șaguna”, președintele consiliului de administrație decide:

 • Taxă eliberare diplomă licență: 150 Lei
 • Taxă eliberare diplomă disertație: 150 Lei
 • Taxă eliberare adeverință student: 10 Lei
 • Taxă eliberare card student: 10 Lei
 • Taxă eliberare foaie matricolă: 100 Lei
 • Taxă eliberare supliment diplomă (pentru absolvenții UAS care au susținut licența la alte instituții de învățământ superior): 100 Lei
 • Taxă căutare în arhivă: 100 Lei
 • Taxă eliberare duplicat adeverință absolvent: 20 Lei
 • Taxă eliberare adeverință absolvent fără examen de licență: 50 Lei

 

Taxe diverse servicii

 • Taxă înscriere: 100 Lei
 • Taxă admitere: 150 Lei
 • Taxă examen (se achită în situațiile prevăzute în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor): 100 Lei
 • Taxă reînmatriculare: 100 Lei
 • Taxă transfer intern: 100 Lei
 • Taxă transfer extern: 300 Lei
 • Taxă eliberare programe analitice pentru întreg ciclul de școlarizare (echivalarea studiilor în străinătate): 500 Lei
 • Taxă urgență: 200 Lei