Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Organigrama SMC

sist asig calitatii UAS

Art. 7. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii

 • la nivelul Universitatii elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii;
 • adopta politica privind calitatea;
 • planifica si orienteaza Sistemul de Management al Calitatii;
 • stabileste obiectivele privind calitatea în Universitatea „Andrei Şaguna”;
 • coordoneaza activitatea Serviciului de Asigurare a Calitatii si a celorlalte unitati cu competente în asigurarea calitatii;
 • face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calitatii;
 • informeaza dupa caz Rectorul, Biroul Senatului sau Senatul Universitatii privind starea Sistemului de Management al Calitatii;
 • identifica probleme si propune Rectorului, Biroului Senatului sau Senatului niversitatii, programe de îmbunatatire a calitatii proceselor de predare-învatare, cercetare stiintifica si servicii academice, si alocarea resurselor necesare;
 • elaborarea anuală, până la data stabilită prin proceduri interne, a unui raport cu privire la calitatea serviciilor educaţionale;
 • evaluarea periodică, la intervale de maximum patru ani, a calităţii activităţii fiecărui cadru didactic şi a fiecărui program de studio;

 

Echipa CEAC

 • Prof.univ.dr. George Daniel Papari, rector, presedinte comisie
 • Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu, reprezentant al salariaților
 • Conf.univ.dr. Neluța Mitea, reprezentant al cadrelor didactice
 • Lector univ.dr. Nela Manole, reprezentant al cadrelor didactice
 • Bianca Garabet, representant al studenților
 • Sorin Ciutureanu, reprezentant al absolvenților
 • George Vișan, reprezentant al angajatorilor

 

Echipa DAC

 • Prof.univ.dr. Andra Seceleanu, director
 • Conf.univ.dr. Nela Mircică
 • Asist.univ.drd. Laura Hânză
 • Cristian Vanghele

Evaluarea personalului didactic de către studenţi

Evaluarea personalului didactic de către studenţii se realizează pe baza „Regulamentului de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către studenţi/cursanţi”, aprobat de Senatul universităţii iar datele colectate sunt prelucrate de către DAC. Evaluarea de către studenţi este obligatorie și se realizează semestrial. Rezultatele evaluării cadrelor didactice sunt discutate individual şi analizate la nivelul departamentelor, respectiv facultăţilor în vederea asigurării transparenţei şi a formulării politicii privind calitatea instruirii. Rapoartele sintetice întocmite de DAC sunt aduse la cunoștința Senatului și sunt afișate pe sit.

Rezultate sintetice chestionare de feed-back semestrul I -2022-2023