Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
Image Alt

Organigrama SMC

Art. 7. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii

 • la nivelul Universitatii elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii;
 • adopta politica privind calitatea;
 • planifica si orienteaza Sistemul de Management al Calitatii;
 • stabileste obiectivele privind calitatea în Universitatea „Andrei Şaguna”;
 • coordoneaza activitatea Serviciului de Asigurare a Calitatii si a celorlalte unitati cu competente în asigurarea calitatii;
 • face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calitatii;
 • informeaza dupa caz Rectorul, Biroul Senatului sau Senatul Universitatii privind starea Sistemului de Management al Calitatii;
 • identifica probleme si propune Rectorului, Biroului Senatului sau Senatului niversitatii, programe de îmbunatatire a calitatii proceselor de predare-învatare, cercetare stiintifica si servicii academice, si alocarea resurselor necesare;
 • elaborarea anuală, până la data stabilită prin proceduri interne, a unui raport cu privire la calitatea serviciilor educaţionale;
 • evaluarea periodică, la intervale de maximum patru ani, a calităţii activităţii fiecărui cadru didactic şi a fiecărui program de studio;

 

Echipa CEAC

 • Prof.univ.dr. George Daniel Papari, rector, presedinte comisie
 • Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu, reprezentant al salariaților
 • Conf.univ.dr. Neluța Mitea, reprezentant al cadrelor didactice
 • Lector univ.dr. Nela Manole, reprezentant al cadrelor didactice
 • Bogdan Papacostea, representant al studenților
 • Alexandra Cucu, reprezentant al absolvenților
 • George Vișan, reprezentant al angajatorilor

 

Echipa DAC

 • Prof.univ.dr. Andra Seceleanu, director
 • Conf.univ.dr. Nela Mircică
 • Lector univ.dr. Donița Bentu
 • Lector univ.dr. Ilincuța Darius
 • Ștefania Mona Lisa, student doctorand