Home › Administraţie › Regulamente

Regulamente

HG 493/2013, HG 707/2012, HG 966/2011 (HG  privind  aprobarea structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu se elaborează și se publică anual în Monitorul Oficial, reglementând admiterea din anul universitar în care apare hotărârea; pentru acte normative mai vechi 1992-2010, adresați-vă Secretariatului)

Regulament intern UAS

Regulament de organizare și funcționare a Senatului UAS

Regulament consiliul de administrație

Regulament cu privire la asigurarea calităţii

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică

Regulament alegeri reprezentanți studenți

Regulament de ocupare posturi didactice

Regulament întocmire state de funcții

Regulament organizare și funcționare a Centrului de cercetare

Regulament privind organizare și responsabilitățile Departamentului de calitate

Regulamentul privind activitățile de audit intern al calității

Regulament de elaborare, actualizare și aprobare a programelor analitice

Regulament pentru iniţierea, monitorizarea programelor de studiu

Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către managementul instituției

Regulament privind evaluarea colegiala a cadrelor didactice

Regulament privind autoevaluarea cadrelor didactice

Regulament autoevaluare - Fisa de autoevaluare

Regulament de evaluarea activităților didactice de către studenți

Procedura sustinere lucrare licenta/disertatie

Regulament elaborare lucrare licenta/disertatie

Regulament privind activitatea profesionala a studenților

Regulament privind Sistemul European de credite de studiu transferabile

Regulament privind examinarea și notare studenților

Regulament privind acordarea burselor

Regulament privind desfășurarea practicii de specialitate

Regulament Comisie metodica

Regulament Bibliotecă

Regulament Secretariat

Regulament privind gestiunea școlarității

Regulament acordare distincții