Avizier

Anunt pentru studentii din ultimul an

STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN, care nu au finalizat una dintre obligațiile înscrise în planul de învățământ (colocviu sau examen),  le-a fost aprobată cererea (depusă la secretariat, până la data de 5 sept. 2018), urmând ca până la data de 10 sept. a.c.  să:

-        definitiveze stagiul de practică sau cel  de elaborare a lucrării de licență/disertație, sau

-       să refacă pregătirea disciplinei pe care nu au promovat- o  

 

Colocviile și examenele vor fi programate în data de 14 sept. a.c., ora 16.00, nepromovarea ducând la prelungirea de școlaritate cu un semestru.

 Taxa pentru stagiul de elaborare a lucrării de licență (nefinalizat sau nesusținut), pentru stagiul de practică (nefinalizat sau nesusținut), sau pentru pregătirea suplimentară la disciplina nepromovată și pentru examinare este de 300 de lei.

Studenții cu mai multe discipline nepromovate, se vor înscrie în prelungire de școlaritate, până la data de 29 septembrie a.c.