Avizier

In atentia studentilor din ultimul an (2015-2016)

STUDENȚII DIN ULTIMUL AN, care nu au finalizat una dintre obligațiile înscrise în planul de învățământ (colocviu sau examen), pot depune cerere, la secretariat, pentru susținerea probei, până la data de 7 sept. 2016.

 Studenții care nu au finalizat:

  • stagiul de elaborare a lucrării de licență/disertație,
  • stagiul de practică, sau
  • nu au susținut colocviile de finalizare a acestor stagii

 pot definitiva stagiul de practică sau de elaborare a lucrării de licență/disertație până la data de 15 sept. a.c.

Beneficiază de aceeași prevedere și studenții care nu au promovat o singură disciplină din planul de învățământ al promoției lor, ei putând reface pregătirea disciplinei până la data de 15 sept. a.c.

 Colocviile și examenele vor fi programate în data de 19 sept. a.c., ora 16.00, nepromovarea ducând la prelungirea de școlaritate cu un semestru.

 Taxa pentru stagiul de elaborare a lucrării de licență nefinalizat (sau nesusținut), pentru stagiul de practică nefinalizat (sau nesusținut), sau pentru pregătirea suplimentară la disciplina nepromovată și pentru examinare este de 300 de lei.