Home › Facultăţi › Psihosociologie

Psihosociologie

DECAN: Conf. univ. dr. Livica FRĂȚIMAN


DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Lector univ. dr. Nicu Ionel SAVA

Specializarea Psihologie

Absolvenții acestei specializări pot deveni: psihologi medicali ( în unități medicale și laboratoare de psihologie), psihologi școlari, psihoterapeuți, consilieri psihologici (pentru firme, ONG-uri, administrație locala), consilieri psihosociali pentru orientare școlară și profesionala, conversie profesională, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Fundamentele psihologiei I (Introducere în psihologie), Fundamentele psihologiei II (Mecanisme psihice), Psihologia socială I (Introducere in psihologia sociala), Psihologia socială II (Dinamica grupurilor), Psihologia vârstelor I (Psihologia copilului și adolescentului), Psihologia vârstelor II (Psihologia adultului și vârstnicului), Psihologia personalității, Psihologie experimentală I (Introducere în psihologia experimentală), Psihologia experimentală II (Metode și tehnici experimentale), Psihopatologie, Metodologia cercetării psihologice, Psihologia educației, Neuropsihologie, Psihologie organizaționala și Testarea psihologica I (Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței), Testarea psihologica II (Psihodiagnoza personalității), Psihoterapii, Limba engleză.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Specializarea Asistență Sociala

Absolvenții acestei specializări pot deveni: asistenți sociali (pentru unități sanitare, organizații neguvernamentale, administrația locala etc.), consilieri, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Introducere în psihologie, Psihologie socială aplicată, Introducere în sociologie, Politici sociale, Metodologia cercetării în științe socio-umane, Sistemul de asistență socială, Drept în asistența socială, Teorii și metode în asistența socială, Psihopatologie și psihoterapie, Elemente de medicină internă și socială, Tehnici de intervenție în asistența socială, Drepturile omului și strategii antidiscriminatorii, Deontologia profesiei de asistent social, Dezvoltare umană, Managementul și evaluarea programelor de asistență socială, Dezvoltare comunitară, Politica ocupării forței de muncă, Consiliere în asistența socială, Psihosociologia organizațiilor.
Politici sociale: asigurări de sănătate și șomaj, Politici pentru persoanele vârstnice, Politici pentru persoanele cu dizabilități, Strategii antisărăcie, Diagnoza și soluționarea problemelor sociale, Informatica și statistica socială, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)