Home › Facultăţi › Ştiinţe Economice

Ştiinţe Economice

web: se.andreisaguna.ro

 

DECAN: Conf. univ. dr. Neluța MITEA

DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Conf. univ. dr. Valentina MUNTEANU

Specializarea Finanțe-Bănci

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vama, burse, piețe de capital și valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate și audit financiar), experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatica, Marketing, Economie, Statistică, Management, Matematică, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Finanțe publice, Finanțele întreprinderii, Moneda, Contabilitate bancară, Fiscalitate, Politici și tehnici bancare, Buget, Analiza economico-financiară, Eficiența investițiilor, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul contabil, experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, specialiști în audit și management contabil, în sisteme informatice de gestiune, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Contabilitate, Informatică, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Management, Matematica, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Contabilitate financiară, Finanțe publice, Evaluarea întreprinderii, Moneda și credit, Analiza economico-financiară, Audit intern, Control financiar, Contabilitate de gestiune, Piețe financiare, Contabilitate aprofundată, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Specializarea Management

Absolvenții acestei specializări pot deveni: manageri în turism, manageri la diferite niveluri ierarhice în cadrul unei firme, specialiști in organizarea și conducerea producției, negocieri de afaceri, elaborarea strategiilor de firmă, evaluări de întreprindere, promovarea serviciilor/produselor: vânzări, aprovizionare, analiza și diagnostic economico-financiar, cadre didactice.

Discipline studiate: Managementul general, Contabilitate, Marketing, Economie, Statistică, Finanțe, Economie europeană, Dreptul afacerilor, Management în turism, Managementul aprovizionării și desfacerii, Management comparat, Managementul serviciilor, Managementul producției, Managementul resurselor umane, Management financiar contabil, Informatica, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)