Home › Studenţi › Planificare Licență, Sesiunea Februarie 2020

Planificare Licență, Sesiunea Februarie 2020

Specializarea DREPT - Vineri, 28 februarie 0ra 16,00

Specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ- Vineri, 28 februarie 0ra 16,00

Specializarea PSIHOLOGIE - Sâmbătă, 29 februarie 0ra 11,00

Specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - Sâmbătă, 29 februarie 0ra 11,00

Intrarea în sala de examen   se face cu 30 de minute înaintea orei afişate, pe baza documentului de identitate.

Absolventii se pot inscrie pentru sustinerea examenului de licență în perioada 10-21 februarie 2020.

Inscrierea se face la secretariatul UAS, prin depunerea unui dosar care va contine:

  • Cerere tip (se completeaza la secretariat)
  • Diploma de bacalaureat in original si in copie
  • Copie CI
  • Copie certificat de nastere
  • Copie certificat de căsătorie
  • 2 fotografii tip pasaport, color, mate
  • Chitanta care atesta achitarea taxei de examen (650 lei)

 

Examenul se va desfașura în conformitate cu Regulamentul de finalizare a studiilor si a tematicii din vara 2019.