Home › Studenţi › Taxe şcolare 2019-2020

Taxe şcolare 2019-2020

2019-2020

SPECIALIZARE ANUL I ANUL II ANUL III
RATA 1 RATA 2 RATA 3 TOTAL RATA 1 RATA 2 RATA 3 TOTAL RATA 1 RATA 2 RATA 3 TOTAL
Finanţe-Bănci 900 1.000 1.000
2.900 1.000
1.000  
1.000  
3.000 1.100  
1.000  
1.000  
3.100
Management 900 1.000 1.000
2.900  
1.000  
1.000
1.000  
3.000  
1.100  
1.000 
1.000
3.100
CIG 900 1.000 1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100
Marketing 900 1.000 1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100
Psihologie 900 1.000 1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100
Jurnalism 900 1.000 1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 900 1.000 1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100
Administraţie Publică 900 1.000 1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100
SPECIALIZ. ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV
RATA 1 RATA 2 RATA 3 Total RATA 1 RATA 2 RATA 3 Total RATA 1 RATA 2 RATA 3 Total RATA 1 RATA 2 RATA 3 Total
Drept 900 1.000
1.000
2.900
1.000
1.000
1.000
3.000
1.100
1.000
1.000
3.100 1.100 1.000 1.000

 

3.100

 

 

Nr.crt. Specializarea Anul I Anul II
Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total
1 Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii 1,000 1.100 1,000 3.100 1.100 1,000 1,000 3.100
2 Management financiar -bancar 1,000 1.100 1,000 3.100 1.100 1,000 1,000 3.100
3

 Devianță și delincvență

1,000 1.100 1,000 3.100 1.100 1,000 1,000 3.100
4 Comunicare mediatică, opinie publică, management informațional 1,000 1.100 1,000 3.100 1.100 1,000 1,000 3.100
5 Psihologie clinică, evaluare și intervenție terapeutică 1.100 1.200 1.100 3.400 1.200 1,200 1,100 3.500

 

 

Licenta: 650

Disertatie: 500

 

În temeiul prevederilor Cartei Universităţii „Andrei Şaguna”, Regulamentului de funcţionare al Universităţii „Andrei Şaguna” şi Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, Rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”

DECIDE:

Pentru anul universitar 2019-2020 se stabilesc următoarele taxe pentru eliberare acte:
- Taxa eliberare diplomă de licență – 150 lei
- Taxă eliberare diplomă disertație – 150 lei
- Taxă eliberare adeverință de student – 10 lei
- Taxă eliberare card de student – 10 lei
- Taxă eliberare foaie matricolă –100 lei
- Taxă eliberare supliment la diplomă (pentru absolvenții U.A.S. care au susținut licența la alte instituții de învățământ superior) – 100 lei
- Taxă căutare în arhivă – 100 lei
- Taxă eliberare duplicat adeverință absolvent - 20 lei
- Taxă eliberare adeverință absolvent fără examen de licență - 50 lei                       

 

În temeiul prevederilor Cartei Universităţii „Andrei Şaguna”, Regulamentului de funcţionare al Universităţii „Andrei Şaguna” şi Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, Rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”

DECIDE:

Pentru anul universitar 2019-2020 se stabilește cuantumul taxelor pentru diverse servicii:
- Taxa înscriere – 100 lei
- Taxă admitere – 150 lei
- Taxă examen (se achită în situațiile prevăzute în Regulamentul privind activitatea  profesională a studenţilor) 100 lei
- Taxă reînmatriculare – 100 lei
- Taxă transfer intern – 100 lei
- Taxă transfer extern – 300  lei
- Taxă eliberare programe analitice pentru întreg ciclul de școlarizare (echivalarea studiilor în străinătate) – 500 lei