Home › Studenţi › Taxe şcolare 2020-2021

Taxe şcolare 2020-2021

SPECIALIZARE ANUL I ANUL II ANUL III
Rata 1 Rata 2 Rata 3 TOTAL Rata 1 Rata 2 Rata 3 TOTAL Rata 1 Rata 2 Rata 3 TOTAL
Finanţe-Bănci 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
Management 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
CIG 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
Marketing 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
Psihologie 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
Jurnalism 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100
Administraţie Publică 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100

 

SPECIALIZARE ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV
Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total
Drept 900 1.000 1.000 2.900 1.000 1.000 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 3.100 1.100 1.000 1.000 3.100

 

 

SPECIALIZARE ANUL I ANUL II
Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total Rata 1 Rata 2 Rata 3 Total
Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii 1.000 1.100 1.000 3.100 1.100 1.000 1.000 3.100
Management financiar-bancar 1.000 1.100 1.000 3.100 1.100 1.000 1.000 3.100
Devianță și delincvență 1.000 1.100 1.000 3.100 1.100 1.000 1.000 3.100
Comunicare mediatică, opinie publică, management informațional 1.000 1.100 1.000 3.100 1.100 1.000 1.000 3.100
Psihologie clinică, evaluare și intervenție terapeutică 1.100 1.200 1.100 3.400 1.200 1.200 1.100 3.500

Pentru anul universitar 2020-2021 taxa de școlarizare se poate achita în trei rate, la următoarele terme de plată:

 • Rata 1: 1 octombrie 2020  - temen valabil pentru anii mari de studiu. Pentru anul I de studiu prima rată se achită în conformitate cu specificațiile ADMITErii, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIVILE PENTRU FIECARE SPECIALIZARE (la prima rată se completează obligatoriu, contractul de studiu sau anexa la contractul de studiu; taxa se achita după inregistrarea contractului/anexei la secretariat)
 • Rata a 2-a: 20 ianuarie 2021
 • Rata a 3-a: 1 mai 2021

 

Taxa de licenta: 650 lei

Taxa de disertatie: 500 lei

 

În temeiul prevederilor Cartei Universităţii „Andrei Şaguna”, Regulamentului de funcţionare al Universităţii „Andrei Şaguna” şi Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, Presedintele CA decide

DECIDE:

Pentru anul universitar 2019-2020 se stabilesc următoarele taxe pentru eliberare acte:

 • Taxa eliberare diplomă de licență – 150 lei
 • Taxă eliberare diplomă disertație – 150 lei
 • Taxă eliberare adeverință de student – 10 lei
 • Taxă eliberare card de student – 10 lei
 • Taxă eliberare foaie matricolă –100 lei
 • Taxă eliberare supliment la diplomă (pentru absolvenții U.A.S. care au susținut licența la alte instituții de învățământ superior) – 100 lei
 • Taxă căutare în arhivă – 100 lei
 • Taxă eliberare duplicat adeverință absolvent - 20 lei
 • Taxă eliberare adeverință absolvent fără examen de licență - 50 lei


Pentru anul universitar 2019-2020 se stabilește cuantumul taxelor pentru diverse servicii:

 • Taxa înscriere – 100 lei
 • Taxă admitere – 150 lei
 • Taxă examen (se achită în situațiile prevăzute în Regulamentul privind activitatea  profesională a studenţilor) – 100 lei
 • Taxă reînmatriculare – 100 lei
 • Taxă transfer intern – 100 lei
 • Taxă transfer extern – 300  lei
 • Taxă eliberare programe analitice pentru întreg ciclul de școlarizare (echivalarea studiilor în străinătate) – 500 lei
 • Taxa urgenta - 200 lei

 

Taxa se poate achita in contul UAS:

 • IBAN: RO18 EGNA 1010 0000 0040 7267
 • BANCA: VISTA BANK CONSTANTA
 • CUI: 15333348