Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
hd vara

Protecţia datelor cu caracter personal

Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, Bd. Alexandru Lăpuşneanu, Nr. 13, CIF 15333348, cod poştal 900196, e-mail: contact@andreisaguna.ro, tel. 0241-662520, fax, 0241-630482, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20538, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Studenţii, cadrele didactice şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, care oferă date sau informaţii cu caracter personal, îşi manifestă acordul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa în vederea desfăşurării activităţii universitare.

Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

Universitatea „Andrei Şaguna” garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră pentru prelucrarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Universitatea „Andrei Şaguna” va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art. 12);
  • dreptul de acces la date (art. 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
  • dreptul la opoziţie (art. 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
  • dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa, Bd. Alexandru Lăpuşneanu, Nr. 13, cod poştal 900196.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Am citit cele enunţate mai sus și declar ca sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de prelucrare şi utilizare a datelor cu caracter personal în scopul desfăşurării activităţii universitare.